NQS

Dbając o dobro pacjenta i pewność rekomendacji Farmaceuty NutroPharma wprowadziła autorski i nadobowiązkowy system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów firmy:

NutroPharma
Quality System

NQS to pierwszy innowacyjny program zapewniający bezpieczeństwo i jakość produktów marki NutroPharma®. Powstał on z potrzeby obalenia mitu o niskiej wiarygodności suplementów diety. Filary systemu NQS to nauka, jakość i bezpieczeństwo.

„Podstawowym filarem sytemu NQS jest nauka. Tworząc produkty opieramy się na naukowym podejściu – badaniach, wytycznych i rekomendacjach. To jest podstawa do tego, aby finalny produkt był odpowiedni dla potrzeb pacjenta.”

Ewa Wietrak, członek zarządu i Dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy Nutropharma.

Ważnym elementem systemu NQS jest rozszerzona analiza laboratoryjna produktów. Każda partia wybranego produktu poddawana jest nadobowiązkowej certyfikacji w zewnętrznych, niezależnych laboratoriach1,2, potwierdzającej jakość produktu oraz zawartość składników aktywnych przed dopuszczeniem do obrotu oraz po 2 latach od daty produkcji.

Hologram systemu NQS na opakowaniu to znak, że produkt posiada skład oparty na badaniach, wytycznych i rekomendacjach, został wyprodukowany w wysokim standardzie i został zbadany przed zwolnieniem partii do obrotu.

nauka

Rekomendowane składniki

Naukowa analiza produktu

Skuteczne dawki

Badania kliniczne

Innowacyjne produkty

Filar nauki odpowiada za dbałość, aby produkty były zgodne z najnowszymi rekomendacjami i doniesieniami naukowymi. Stały monitoring najnowszych doniesień naukowych umożliwia szybkie dostosowywanie składu produktów do zmieniających się wytycznych, rekomendacji ekspertów i nowych badań.

jakość

Dodatkowa weryfikacja

Niezależne laboratorium

Badanie zanieczyszczeń

Badanie zawartości składników aktywnych

Każda partia produktu badana jest:

  • na zawartość metali ciężkich zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami dotyczącymi czystości i bezpieczeństwa żywności3,
  • na zawartość zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterii chorobotwórczych, pleśni, grzybów)2, co nie jest standardem przy suplementach diety2,3,
  • na obecność deklarowanych przez producenta składników aktywnych1,
  • na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w przypadku produktów zawierających surowce pochodzenia roślinnego,
  • na obecność dioksyn w przypadku surowce pochodzące z ryb.

Produkty objęte system NQS badane są dwukrotnie: przed zwolnieniem partii do obrotu i po 2 latach od daty produkcji

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Najwyższy standard produkcji

Certyfikat ISO 22000

Monitorowanie produktu

Raport eksperta

ISO 22000 to wysoki standard, który gwarantuje największą dbałość związaną z wytwarzaniem produktu. Norma ISO 22000 jest pierwszą międzynarodową normą, która wprowadziła ujednolicony i zharmonizowany na poziomie globalnym standard w zakresie strategicznych elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności. Utrzymanie certyfikatu ISO wymaga poddawania firmy regularnym procesom oceny i cyklicznym audytom4.

System ISO 22000 unckjonujący w Nutropharma został certyfikowany przez niemiecką jednostkę certyfikacyjną TUV SUD GmbH. To standard, który gwarantuje największą dbałość związaną z wytwarzaniem produktu.

Monitorowanie

Monitorowanie produktu po wprowadzeniu na rynek obejmuje:

  • zbieranie danych dotyczących ewentualnych działań niepożądanych,
  • badania jakościowe produktu po 2 latach od daty produkcji,
  • raporty ekspertów zewnętrznych.

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KAŻDEJ SERII PRODUKTU.

1. Certyfikaty Eurofins Scientific dla produktów Vitapil i Vitapil mama
2. Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji suplementów diety w oparciu o uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych i dane literaturowe, J.S. Hamilton,.
3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
4. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en-iso-22000

×
Strona główna