News

NutroPharma wyprzedza trendy!

W marcu 2021 r. EFSA zaktualizowała swoją ocenę bezpieczeństwa dodatku do żywności dwutlenku tytanu (E 171)1

 

Dwutlenek tytanu jest używany jako barwnik żywności (E 171). Poprawia wizualny wygląd żywności, nadaje barwę. Jest obecny także w kosmetykach, farbach i lekach2.

 

Eksperci panelu EFSA ds. dodatków do żywności i aromatów (FAF) w oparciu o dostępne dowody naukowe ogłosili, że

 

DWUTLENEK TYTANU (E 171) NIE może być uważany za bezpieczny DODATEK DO ŻYWNOŚCI,

ponieważ nie można wykluczyć obaw dotyczących jego genotoksyczności1.

 

Oznacza to, że nie można ustalić dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) dla dwutlenku tytanu1.

 

Produkty firmy NutroPharma jeszcze przed ogłoszeniem opinii EFSA nie zawierały dwutlenku tytanu!

 

Bez
dwutlenku
tytanu

Objęte Systemem NQS (Nutropharma Quality System)

– NQS – pierwszy, innowacyjny program gwarantujący jakość i bezpieczeństwo produktów firmy NutroPharma

1. https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive, dostęp 12.05.2021
2. EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF), Safety assessment of titanium dioxide (E171) as a food additive, SCIENTIFIC OPINION, ADOPTED: 25 March 2021

×
Strona główna